Privacy Policy

We use cookies to remember you when you are logging in. In addition, our partners Facebook and Google migth also set cookies for statistic/marketing purposes. This service is run by Facebook and Google Analytics. Read more about their policy here: Google Privacy.

If you do not agree with our policy, cookies can be deactivated in all modern browsers.

Data Usage

Sidene bruker ikke dataene fra websiden til annet enn statistikk for vår egen del. Disse dataene kobles ikke (fra vår side) opp mot noen andre kilder og distribueres ikke fra oss utover det Facebook og Google gjør. På det aller mest sensitive logges IP-adresse til den besøkendes ISP i loggfiler gjennom standard webserver-programvare av sikkerhetsgrunner, på våre servere og våre brannmurer. Denne informasjonen roteres jevnlig og innen 90 dager.

90-days

Dette er data som ikke vil selges eller overdras til tredjeperson (altså politimyndiheter/domstol) med mindre det foreligger utleveringsbegjæring eller mistenkelige bruk.Vi samordner eller sammenstiller ikke besøksinformasjon selv – dette gjøres utelukkende på websidene til vår tredjepart, Facebook og Google.

Der logges det informasjon om land, by, IP-adresse, tidspunkter, nettleser/versjon og hvilke sider man har besøkt inne hos oss (blant annet). Utover dette identifiseres ikke den besøkende ved navn eller direkte identifiserbar informasjon (basert på vår kunnskap).


Privacy Rigths

I henhold til ny GDPR-forskrift, så har du rett til å "bli glemt". Det vil si at alle unødvendige data skal slettes uten ubegrunnet opphold på forspørsel. Du har også rett til innsyn i dine registrerte data.